Prelege spreek je uit als 'Pree-lee-zje'

Prelege spreek
je uit als
“Pree-lee-zje”
Luc-Oktober2019

Sinds 2008 werk ik als (maatschappelijk) ondernemer onder de naam Prelege; een samenvoeging van Presteren, Leren & Genieten. Voor mij zijn deze 3 woorden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het één functioneert niet zonder het ander maar leidt wel tot het ander. Voor blijvend resultaat zijn ze alle drie essentieel.

OVERIGE OPDRACHTGEVERS


OVERIGE OPDRACHTGEVERS


Luc Manders

Ruim 15 jaar maatschappelijk ondernemer met diverse interim (project)management opdrachten. Als ondernemer heb ik een aantal maatschappelijke bedrijven en initiatieven opgezet. Op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Ik denk daarbij domein-overschrijdend en ben gericht op zo veel mogelijk maatschappelijke waarde en impact in de leefwereld en zo min mogelijk systeemwereld. Bijvoorbeeld 'de Zuiderling'; alternatieve munteenheid voor Rotterdam Zuid, Samenlevingswerk; een bedrijf geleid door 20 mensen uit de bijstand en Stichting werk van Waarde met 35 'basisbanen'.

Ik vind het leuk om dingen op te zetten, zaken te combineren en voor elkaar te krijgen. We bepalen wat we willen, bekijken waar we staan en wie of wat we nodig hebben. Daarna gaan we met elkaar aan de slag en sturen bij waar nodig. Pragmatisch zonder het denkwerk te vergeten!

Eigenschappen en inspiratie: Communicatief, enthousiast, natuur, optimist tot in de kist, stoïcijn (lerende), 1973, gedreven, (open)water zwemmen, stilte, pragmatisch, muziek, mensen, tuinders' zoon, impulsief, kunst & cultuur, reizen.

“prelege"
De kleine groene bijeneter (Merops orientalis) behoort tot de orde van de scharrelaarvogels (net als alle soorten ijsvogels).

Het is de kleinste soort bijeneter (lengte 16-18 cm, gewicht 15-20 gram) Ze hebben een voorkeur voor tropische en subtropische droge gebieden met een paar bomen, zoals acacia’s. Zij overwinteren in open bosgebieden of graslanden. De vogels zijn sociaal en ze jagen gemeenschappelijk in zwaluwachtige vluchten. Zoals de naam al aangeeft, eten zij voornamelijk bijen, wespen, hoornaars, andere insecten en vooral ook libellen.

Hun uitkijkposten bevinden zich veelal op dorre takken of telefoondraden. Vandaar vliegen zij korte vluchten om prooien te bemachtigen. Het zijn behendige vliegers die hun prooi vaak in volle vlucht vangen. Zij eten tot 250 bijen en/of insecten van vergelijkbare grootte per dag. Zij zijn immuun voor steken. Voordat zij hun prooi consumeren ontdoen zij het gevangen insect eerst van de angel door het dier herhaaldelijk tegen een hard oppervlak te slaan.

CONTACT

info@prelege.nl | 06 - 21 83 90 60